Fermentering av sauetalle

BRUKERMANUAL

Du kan benytte effektive mikroorganismer (EM) på flere måter i saueholdet, avhengig av hva som er viktigst for din gård.

Manualen under er et oppsett for fermentering av sauetalle som er ment  både å gi godt inneklima i fjøset, og samtidig gi det beste utgangspunktet for at næringsinnholdet i gjødsla blir best mulig ivaretatt og utnyttet med tanke på en fruktbar matjord.

Dette trenger du

For å oppnå best mulig effekt, benytter du 3 forskjellige tilsetninger til talla:

  • Microferm: sikrer fermenteringsprosessen gjennom å tilføre fermentative mikroorganismer i miljøet
  • Langsomt oppløselige (Osrea) skjellsand: sikrer rett pH i talla over tid
  • Vulkamin leirmineraler: binder næringsstoffer og styrker dannelsen av humus-leire-forbindelser i jorda

Slik gjør du

Start alltid påføring når det er minst gjødsel i det miljøet du ønsker å behandle, og påfør så nær dyrene som mulig på en enkelt gjennomførbar måte. Dyrene har bare godt av eventuell nærkontakt med mikrobene. I en saueoperasjon hvor halm og/eller treflis benyttes i talla, betyr dette at du starter påføringen av mikrober etter at du har tømt fjøset, og at du påfører mikrobene i selve huset og gjerne med overspraying av besetningen.

Dag 0 – etter tømming av gammel talle fra fjøset
Bland ut Microferm med lunkent vann, ikke varmere enn 35 grader. Spray overflater over hele huset. Målet er å få mikrober inn i hjørner, overganger mellom plater eller andre steder der det kan sitte igjen talle som gir næring til mikrobene. Benytt ryggholdt spraykanne, håndholdt vannkanne med dusjhode, eller annet som gir jevn og lett spredning.

Dosering: 1 liter Microferm blandes i 10 liter vann. Denne blandingen sprayes over slik at overflatene blir synlig fuktig, men ikke så mye at det blir vått eller renner nedover veggene.

Fra dag 1, ukentlig 1 gang per uke
Bland ut Microferm med lunkent vann, ikke varmere enn 35 grader. Spre dette tynt over talla i hele huset. Bruk håndholdt vannkanne med dusjhode, eller annet som gir jevn og lett spredning.

Samtidig spres skjellsand og leirmineraler jevnt utover talla. Spre ved å kaste ut for hånd eller annen metode som gir grei spredning.

Dosering: Normalt benyttes omtrent 5 ml Microferm/ 50 ml ferdig blandet Microferm/vann pr. kvadratmeter fjøsgolv. Tynn ut med så mye vann som skal til for enkelt å spre blandingen tynt utover hele fjøset. Blandingen skal sprayes over talla til halm eller treflis blir så vidt fuktig, men ikke våt.

Skjellsand og leirmineraler doseres med omtrent 25 gram per kvadratmeter.

Merk at du vil måtte benytte noe mer strø når du fermenterer talla i fjøset, fordi du tilfører litt mer fuktighet, og fordi de lange karbonkjedene i halm/flis vil brytes ned så dette materialet får noe lavere absorbsjonsevne. Det er behov for 5–15% mer strø.

Det tar om lag 6 uker før du vil kjenne at fermenteringen er godt i gang i talla. En vellykket fermentering kjennetegnes av redusert ammoniakk lukt, som erstattes av en lett syrlig lukt.

Legg bokashistakk

Når talla er fermentert, skal den være mer stabil enn ubehandlet talle. Men fordi såpass stor del av talla i huset har god tilgang til luft, er fermenteringen allikevel bare delvis fullført når talla tas ut av huset etter vinteren. Den beste talla får du derfor ved å legge talla i stakk, dekke med plast så den blir lufttett, og fermentere den videre i minst 8 uker før den spres på jordet. Fordi talla allerede har alle virkestoffer blandet godt inn, kan den legges rett opp i stakk uten videre blanding.

Fermentering er en kald prosess. Stakken skal ikke gå over 40 grader i temperatur, og trenger derfor ikke vendes for å holde temperaturen nede.

Spredning av gjødsla

Fermentert talle formuldes ikke i stakken på samme som vanlig talle som legges i kompoststakk. Etter 6 måneder i stakk ute vil fermentert talle ha en relativt lik konsistens og utseende som da den ble tatt ut av fjøset.

Gjødsla kan spres over voksende vekster, eller rett på åpen jord. Følg normale rutiner for spredning hva gjelder valg av tidspunkt for spredning. Fordi talla ikke er formuldet i stakken, er det best å spre materialet på våren, slik at jordlivet har tid til å formulde det på jordet før førsteslåtten skal tas. Også for mengder følges vanlig rutine.

Fermenteringen av talla skal gjøre at færre næringsstoffer forsvinner gjennom avgassing. Dermed skal total mengde fermentert talle være større på spredningstidspunktet enn du er vant med for ubehandlet talle fra ett innsett. Målt i tonn per dekar skal du spre samme mengde talle på jordet som ellers, men den samme mengden talle fra fjøset vil dekke et større område på spredningstidspunktet.