Dyrke trygt i byen

Bokashivæsken på vinteren

Når kommer bokashivæsken?

Bokashi-kretsløpet

Vi sylter grønne tomater