Hageavfall i jordfabrikken: OK?

Er urbant landbruk økonomisk levedyktig?