Er urbant landbruk økonomisk levedyktig?

Urbant landbruk. Dyrkeglade medlemmer i Fornebu samdyrkelag 2019.
Foto: Kjetil Korslien

– Jeg tror faktisk at vi er på sporet av noen modeller som kan gjøre urbant landbruk markedsbasert og økonomisk levedyktig, uten driftsstøtte. Det sier daglig leder Andreas Capjon med beina godt plantet i første driftsår av selskapet U.REIST.  

U.REIST dyrker mat nær kunden: ureist mat, der folk er. Ikke engang kortreist altså, men ureist. Selskapet ble startet av de samme folka som driver bokashinorge.no, i januar 2019.

Til nå har U.REIST bygget parsellhage til OBOS-beboere på Fornebu, og  startet et stort andelsbruk i det samme nabolaget. Vi dyrker også salater og urter og spiselige blomster på taket av Norges største hotell The Hub, bare et steinkast fra Oslo S. De grønnsakene har bare tatt heisen før de lander på tallerknene til gjestene på hotellets restaurant Norda. Videre dyrker vi mikrogrønt og urter oppetter veggene på gatemathallen Vippa, mens vi venter på at taket skal blir klart. Dessuten har vi noen prosjekter hvor vi primært leverer rådgivning og kunnskap, og en del kursing og starthjelp.

U.REIST er et aksjeselskap, med ansatte som skal ha lønninger og med ambisjoner om å vokse. Men går det an å tjene penger på bydyrking? Kan urbane dyrkeprosjekter overleve uten å motta økonomisk støtte til driften år etter år? Det overordnede målet for 2019 er egentlig å finne modeller som kan gjøre at svaret på disse spørsmålene blir «ja!».

– Det er kjempeviktig å finne modeller som kan gjøre at urbant landbruk blir økonomisk levedyktig, sier U.REIST-sjef og bokashipartner Andreas Capjon. – Det må vi løse dersom dyrking av mat i og nær byene virkelig skal kunne skape endringer over tid. Virksomheten kan ikke være avhengig av støtteordninger på sikt. Det blir for skjørt. Målet er å finne robuste modeller.

DEN BESTE MATEN ER U.REIST! «Revolution is just a t-shirt away» synger Billy Bragg. Måtte det bli en jordrevolusjon og en matrevolusjon. Andreas plukker spiselige blomster på taket av Clarion The Hub hotell i Oslo. I U.REIST-uniform.

U.REIST tester i hovedsak ut tre ulike forretningsmodeller for urbane dyrkeprosjekter i 2019: I den ene modellen selger vi grønnsaker, til hotellet Clarion The Hub, som har rigget for dyrkingsareal på taket. Der har U.REIST bygd opp grønnsaksåkre, som vi drifter og dyrker, og altså selger grønnsakene tilbake til hotellet. Vi tar betalt per salathode og urtebunt. For salgsinntektene kan vi lønne en gartner og kjøpe inn frø og utstyr og forhåpentligvis få et lite overskudd på driftsbudsjettet. Hotellet kjøper alt vi dyrker.

I en annen modell selger vi også grønnsaker, men her i form av andeler: grønnsaksandeler i en stor fellesåker driftet av profesjonelle gartnere ansatt og lønnet av U.REIST. Vi drifter et andelsbruk, og andelene vi selger, betaler lønn til gartnerne, og utgifter til planter og frø. De som kjøper en andel, får grønnsaker tilsvarende en voksen persons forbruk i sesong, per andel. De får dessuten ta del i en stor, flott kjøkkenhage og dyrke selv om de vil, de får være med på fellesdyrkinger og andre sosiale arrangementer, kurs og pikniker og moro for ungene. I andelsmodellen deler U.REIST og medlemmene på risikoen som naturlig følger med virksomheten: medlemmene betaler for grønnsakene i forkant, og avhengig av vær, vind, skadedyr og sykdomsangrep, kan de få mer eller mindre grønnsaker enn forventet.

Den tredje modellen minner mer om konsulentvirksomhet: der selger vi timer og kompetanse, og kunden får rådgivning, kunnskap, kurs og workshops, bestillerkompetanse, rigging av dyrkingsareal, og/eller drifting og dyrking av grønnsaker, hvis det er det vi blir enige om.

Slik har det gått så langt i 2019:

Hotell The Hub: takåker

Gjestemat. Dyrket høyt, høyt over byen; på Clarion The Hubs «GrowHub» på taket.

– På The Hub er vi nå i gang med alt vi hadde planlagt å gjøre, forteller Andreas. – Vi dyrker urter og spiselige blomster i en mindre urtehage på taket i tredje etasje, og en god del mer bladgrønt og pipeløk og mer urter og blomster på taket av 14. etasje.

Innendørs har vi dyrket mikrogrønt siden mars. Massevis! På hotellets 2 kvm store strykerom: tett-i-tett i hyller langs veggene og med monterte vekstlys .

– Det har vokst kjempebra på det lille strykerommet, smiler Andreas. – Vi dekker restaurant Nordas behov for mikrogrønt, urter og spiselige blomster denne sesongen. Men vi er i gang med å rigge et større rom for innendørsdyrking nå, og med det er planen å dekke behovet for disse råvarene for hovedkjøkkenet også.

Spiselige blomster er dyrt og vanskelig å få tak i for kokkene på restaurant Norda. Vel, da dyrker vi dem bare selv. På hotelltaket. Foto: Clarion Hotel The Hub

Råvarer med en historie

Hotellets grønnsaksåkre på taket, og urter og spiselige blomster som fraktes duggfriske med heis, helt uten plastemballasje, er en sterk merkevarehistorie for en restaurant og et hotell midt i oslogryta.

– I tillegg dyrker vi en del kulturhistoriske planter på takene, kan Andreas fortelle. – Som kvann. Det gir også fin merverdi; det er interessant og byr på en del morsomme småhistorier. Folk er ikke likegyldige til hva de spiser og hvor det kommer fra.

Glade kokker

Tilbakemeldingene vi får fra kokkene er gode: spiselige blomster er vanskelige og dyre å få tak i; og en del av det vi dyrker på taket, taper seg mye om det skal pakkes og fraktes. De gleder seg dessuten over en fantastisk fargerik meny! Friske, fargesterke blomster i og på matrettene er dessuten gode historiebærere: de forteller svært effektivt om hotellets takhagesatsning.

Og så er det smaken, da: urter som vokser og høstes utendørs samme dag, er noe annet enn de som kommer pakket i plast på bil. Sånn er det bare.

Minimum reisevei og null plast gir maks smak, erfarer kokkene på The Hub.

Økonomisk

Alt rigging og alt utstyr, jord til bedene og tilgang på vann, har været hotellets investering. U.REIST har ansvar for å få det til å gro, for å samarbeide med kokkene om plantevalg, skaffe frø og planter og produsere grønnsaker som vi selger tilbake til hotellet. For disse inntektene kan vi lønne en gartner.

– Det har vært og er en spennende sesong, medgir Andreas. – Etablering av planter og førsteårsdrift koster ekstra målt opp mot mengden fakturerbare planter vi får ut. Men slik det ser ut nå, kommer vi til å fakturere litt mer enn driften koster alt-i-alt, slik at selskapet kan notere noen små inntekter, og muligens en modell for fremtiden.

Vippa: spiselig vegg og containergrønt

Vippa får kanskje Oslos feteste takhage og -servering: stor, grønn og levende, rett ut mot fjorden. Men den ble ikke ferdig for sesongen 2019, dessverre. Sånn kan det gå.

Så hva gjør vi da? Dyrker såklart: ute og inne, høyt og lavt, i store plantekasser, på hyller og vegger, vertikalt og horisontalt. Sammen med selskapet Greenbeat har vi laget en spiselig vegg ved uteserveringen på Vippa. Greenbeat fikk penger fra Oslo kommune til å sette opp en grønn vegg, og vi satte den opp på Vippa sammen; så nå får U.REIST dyrke mat i den. Det er uvanlig med spiselige vekster i slike installasjoner. Det går stort sett i stauder, prydvekster. Eviggrønne greier. Men for oss var det et opplagt valg: vi vil dyrke mat!

– Veggen er jo blitt veldig fin! Det blir spennende å se hvordan det går gjennom vinteren, påpeker Andreas, og forklarer: – Vi dyrker flerårige urter i veggen, og de står i lite jord, så det er en viss risiko for at røttene fryser. Flerårige urter er lite krevende, og  det blir mulig for flere å dyrke urtene sine på denne måten hvis dette funker. Så vi får se.

Inne på Vippa dyrker vi også mikrogrønt og urter, i hyller og på taket av en stor matconteiner i gatemathallen. Det er tøft. Men neste år skal vi ut på taket!

– Vi har drevet frem en god del urteplanter i år, som kan flyttes rett opp på taket når det står klart, forklarer Andreas. – Vi har dyrket FOR taket, om ikke PÅ taket i 2019.

Bydyrking per time

For arbeidet vi gjør på Vippa, fakturerer vi per time. Leveransen omfatter også rådgivning for etablering av takåkeren, og interne og eksterne kurs. Heterogene leveranser gjør det enklest å ta timesbetalt: Vippa får både grønne uterom (og innerom!), ureiste urter og mikrogrønt til matbodene, vi holder kurs/workshops og skaper opplevelser og fortellinger som styrker merkevaren Vippa: den handler om mat, men også om sosiale møteplasser og ikke minst et sosialt engasjement i Oslo. Sånt er verdt å betale for, synes Vippa.

Furuset Forum: rådgivning og dyrkekompetanse

Foto: yara.com og illustrasjonsfoto/shutterstock

Furuset forum er en flerbrukshall som huser håndball, ishockey, kunstløp og andre aktiviteter på Furuset – og et takbruk på taket! Furuset IF ønsket seg takhage: et grønt og sosialt rom, bra både for lokalmiljøet og miljøet i stort. Med støtte fra Yara har de nå fått det til, og U.REIST har bistått i prosessen med å få takbruket opp og stå. Og gro.

På Furuset forum hadde U.REIST ikke ansvar for den videre driften: ungdommen på Furuset dyrker på taket. Det var sommerjobber for en gjeng ungdommer sommeren 2019 å drive tabruket på Furuset Forum. Yusra Hasan (bildet over) jobbet som ungdomsleder på takbruket gjennom sommeren:

– Jeg er stolt av hvordan det ser ut og hva vi har fått til. Og jeg håper at ungdommen kan ta med seg kunnskapen videre til egne hager og balkonger, sier hun til yara.com.

Rådgivere i urbant landbruk

På Furuset forum har U.REIST vært rådgivere og utførere i en oppstartfase: vi har levert kunnskap og bestillerkompetanse, og deltatt i dyrkingen på taket. Vi har gitt råd om jordblandinger og utstyrsbehov og om smarte plantevalg på taket. Dessuten har vi bidratt med kurs og oppfølging av ungdommene, med samdyrkinger og workshops.

Oppdraget har vært utført som et timesbetalt prosjekt, fakturert og utført etter avtale; det har gitt både sosiale og grønne rom med frodige dyrkekasser på det 100 kvm store taket i Oslo øst.

Et flott prosjekt! Vi ønsker ungdommer og ildsjeler i Furuset IF fortsatt lykke til på takbruket!

Fornebu samdyrkelag: din andel ureist mat

Det største prosjektet U.REIST har startet i 2019, er et fireårig urbant andelslandbruk på Fornebu i Bærum utenfor Oslo. OBOS driver storstilt boligbygging og byutvikling i området og vil satse grønt. De har de stilt sju mål til midlertidig disposisjon frem til det skal bygges på tomten, og har sammen med Felleskjøpet investert i planlegging, jord og infrastruktur for å få det til å vokse økologisk dyrket mat til folk som bor eller jobber i nabolaget. Og det er det svært mange som gjør: allerede før området er ferdig utbygd bor det ca. 8000 mennesker på Fornebu og Snarøya, og over 25000 har arbeidsplassen sin der.

U.REIST har startet og drifter Fornebu samdyrkelag, andelslandbruket på Fornebu: Samdyrkelaget selger andeler og dyrker grønnsaker til medlemmene sine. Vi har ansatt en hovedgartner og et team av deltidsansatte gartnere og frivillige, som dyrker mengder av grønnsaker i åkeren, og organiserer dugnader, samdyrkinger og sosiale eventer for medlemmene. Hvert medlem får en høstemelding fra hovedgartner Natalie hver uke, hvor det står hva som er høsteklart, hvor i åkeren det kan høstes og hvor mye av hver sort en andel utgjør. Medlemmene høster grønnsakene sine når de vil.

150 andeler ble lagt ut for salg våren 2019. Mens «åkeren» fortsatt var en grushaug av et ingenmannsland midt mellom Telenor/Evry og OBOS Punkt på Fornebu. Den som intet våger …

Hovedgartner Nat er på befaring i åkeren i mars 2019. Hun synes det ser bra ut(!). Måneden etter begynte vi å selge andeler i Fornebu samdyrkelag. Vi skylder de første medlemmene våre en stor TAKK for tilliten!

Det BLE bra! Nat fikk naturligvis rett. Hun har gjort det før. Sommeren 2019 har Samdyrkelaget flere grønnsaker enn vi har medlemmer til å spise dem og leverer lokale sesonggrønnaker også til cafeer og hoteller i området.

Les mer om Fornebu samdyrkelag
DIN ANDEL U.REIST MAT
SLIK FUNGERER FORNEBU SAMDYRKELAG
DETTE DYRKER VI 2019

Så hvordan har det gått med grushaugen i Bæreum, Andreas? BLE det grønnsaker til medlemmene?

– Det ble det, ler Andreas. Det VAR skikkelig spennende gjennom en ganske kald vår som ga sein spiring og tilvekst både hos oss og mange andre i distriktet. Men det var ekstra nervøst for oss, naturligvis, vi visste ingenting: Ville jordblandingen fungere? Blåser det for mye? Streifer det sultne skadedyr omkring her ute på nettene? Klarer vi å dyrke nok mat til medlemmene våre?

I et andelsbruk har profesjonelle gartnere ansvaret for å dyrke grønnsaker i store grønnsaksbed og fellesåkre. Medlemmene kjøper en andel  av grønnsakene som produseres, og får komme og høste sin andel grønnsaker hver uke. Når det passer dem. Medlemmer som ønsker det, er også med dyrker, de går på dyrke- og matkurs og deltar i sosiale aktiviteter i Fornebu samdyrkelag.

Foto: Kjetil Korslien

Når august akkurat har blitt september 2019, bugner det av ferske grønnsaker i åkeren på Fornebu. Medlemmene er glade og mette.
– Selv om vi ikke har solgt så mange andeler som vi kunne og hadde ønsket, har vi en flott kjernegruppe som tilbringer mye tid i åkeren og har lagt ned en stor innsats på jorda, forteller Andreas. – Vi har hatt sosiale eventer gjennom våren og sommeren, og utover høsten kommer flere: fellespiknikker og kurs om innhøsting og oppbevaring blant annet. Det blir workshops hvor medlemmene får lære ulike konserveringsmetoder for grønnsakene vi dyrker. Samdyrkelaget har dessuten en urtegruppe og en barnegruppe, for de som er særlig interessert i å dyrke urter og for medlemmer med barn.

ÅPEN ØKOGÅRD | Selvplukk av poteter

LØRDAG 21. SEPTEMBER 2019 10:00–14:00 arrangerer Fornebu samdyrkelag Åpen økologisk gård, i Samdyrkelagets grønnsaksåker på Fornebu. Med selvplukk av poteter for alle!

Bli med oss ut i åkeren, kom og opplev alt vi dyrker midt på urbane Fornebu. Og høst dine egne poteter for vinteren: du betaler per kilo, kontant eller Vipps, og vi forteller deg alt du trenger å vite om innhøsting og vinterlagring av poteter. Ta med ungene: det er kjempemoro å grave etter poteter i jorda!

Natalie Keene er hovedgartner og daglig leder i Fornebu samdyrkelag. Hun og teamet hennes har ansvaret, men får heldigvis mye hjelp av dyrkeglade medlemmer i Samdyrkelaget.

Foto: Kjetil Korslien

Er det liv laga for urbant landbruk?

Mellom de to bildene fra Fornebu før-og-etter, mellom den frosne grushaugen i mars og den grønne maisåkeren i juli, ligger det veldig mye jobb, mange utfordringer, noen bekymringer og en pen bunt læring.

– Joda, lederbonusen kommer i himmelen, flirer Andreas. – Og du må være villig til å stille klokken 05.00 en søndag morgen for å frakte noen hundre planter opp på hotelltaket med heisen, før den blir opptatt av andre som jobber ved hotellet.

Men sånn er det i alle gründerprosjekter, i alle fall de vi har prøvd! Slike arbeidsvilkår i oppstart er ikke unike for bydyrkingsprosjekter; alle oppstarter har sine spesielle varianter. Sine sene netter og tidlige morgener.

Av mer generelle utfordringer og lærdommer, kan vi trekke ut tre stykker, som vi tar med oss videre:

1. Start med kokken

Skiftende mattrender kan fort bli en utfordring. I urtehagen på taket av tredje etasje på The Hub vokser en tett, frodig rad med sitronmelisse. Den går det lite av for tiden. Sitronmelisse er heeeelt ut, i følge kokkene. De bare rister på hodet. Filler’n. De kvadratmeterne tjener vi ikke mye penger på denne sommeren. Sitronmelissen glapp igjennom i planleggingen. Heldigvis opplever vi svært lite av dette.

– Er tett og nært samarbeid med kokkene om kjøkkenets overordnede konsept og hva det skal få å si for menyer og plantevalg fra start er utrolig viktig. Produksjonen vår er dedikert til hotellet og veldig småskala. Vi MÅ selge alt vi dyrker for at det skal bære økonomisk, og hotellet er eneste kunde. Norges største hotell er en stor kunde, og vi har et helt hovedkjøkken igjen i vekstpotensial, smiler Andreas, men dette formatet gjør at vi må treffe tett opptil 100 % med plantevalgene.

– Vi begynte å teste ut mikrogrønt og ulike smaker sammen lenge før hotellåpning, forteller Andreas.

Det er meningsløst å dyrke masse grønnsaker som kokkene ikke trenger, det kommer bare ikke til å bli brukt; det blir et sørgelig syn, uheldig matsvinn og butikken går ikke rundt.

– Vi lagde lister over urter og planter som typisk vil være mulig å dyrke under de forholdene vi har ute og inne, og kokkene gjorde valg og kom med ønsker, som vi igjen vurderte ut ifra hva vi vet er mulig. Og slik holdt vi på. Det betyr at vi i dag selger i prinsippet ALT vi dyrker til hotellet. Bortsett fra den sitronmelissen, da.

Kokkene fra Norda er på taket i 14. etasje av The Hub og diskuterer grønnsaksvalg og menyer med Andreas. Et nært samarbeid med kokkene fra start er avgjørende for å lykkes. Det sikrer salget. Foto: Clarion The Hub

2. Alternative salgskanaler

Ofte har man ikke mulighet til å skreddersy plantevalget til kokkens ønsker, og samarbeide så tett underveis, som vi kan gjøre på The Hub.

– På Vippa er det mange ulike matboder med menyer fra hele verden, forklarer Andreas. – Her har det vist seg vanskelig å få mattilbyderne til å bruke av de grønnsakene vi dyrker der. Eller sagt på en annen måte: Det er vanskelig tilpasse tilbudet av urter og mikrogrønt til menyene i matbodene, eller motsatt.

Det er en utfordring å få avsetning på grønnsakene, rett og slett.

Masse folk og mat fra alle verdenshjørner på Vippa. Vi jobber med å få til en bedre samarbeidsmodell for ureiste grønnsaker i matbodene.
Foto: vippa.no

I andelsåkeren på Fornebu måtte U.REIST-gartnerne forsøke å så og drive frem planter til maks antall andeler, lenge før vi visste noe om hvordan salget kom til å gå. 150 andeler er mye. Hadde vi solgt alle sammen, ville Fornebu samdyrkelag vært et av Norges største andelsbruk. På urbane Fornebu! Det ble vi ikke i 2019.

– Også her har det blitt en utfordring å finne munner til grønnsakene, bekrefter Andreas. – Det er jo ironisk når vi tenker på hvor bekymret vi var for om det kom til å vokse i våres!

«Aldrig får man vara riktigt glad», sang en svensk trubadur en gang. Vel, lite er mer trist, synes vi, enn grønnsaker som bare går i stokk eller blir stående og råtne i jorden. Så U.REIST-teamet har lagt seg i selen for å finne alternative salgskanaler til godsakene fra åker’n.

– Lokale cafeer og restauranter bestiller litt, og folk bestiller en del gjennom lokale reko-ringer i Sandvika, St. Hanshaugen og Bygdøy. Vi har også en ordning med Dagens mat, som formidler råvarer til hoteller og restauranter direkte fra bonden, forteller Andreas.

– Og så inviterer vi til selvplukk av grønnsaker i åkeren fra tid til annen! Følg Fornebu samdyrkelag på Facebook, så får du beskjed. Og hold av lørdag 21. september om du er i nærheten, da kan du komme på Åpen gård hos oss og høste poteter for vinteren!

Fornebu samdyrkelag leverer også grønnsaker til lokale cafeer og restauranter, til Scandic-hotellet på Fornebu og gjennom tjenester for direkte handel som Reko-ringer i Oslo (til forbrukere) og Dagens mat (til hoteller og restauranter). Her er U.REISTs Anna Karlsson på vei med en lokal leveranse rett fra åkeren, og caféen Seeds på Fornebu har fått sin kasse med ferske grønnsaker og spiselige blomster.

Men rent økonomisk, er det ikke god butikk å måtte holde på med slike alternative salgskanaler for et andelslandbruk som vårt per i dag. Det koster mer enn det smaker.

– Vi har i alle fall ikke rigget oss godt nok for dette slik vi står nå, bekrefter Andreas. Derimot ser vi at andelsmodellen funker økonomisk! Fornebu samdyrkelag har potensial til å bli økonomisk levedyktig i løpet av prosjektperioden. Antakelig går vi rundt allerede neste sesong. Husk at dette er det første året! Våren 2019 måtte U.REIST selge andeler på Fornebu uten noe annet å vise frem enn en frossen grushaug mellom blokkene.

Konseptet andelslandbruk er også ukjent for mange ennå. Men det blir stadig flere andelsåkre rundt de store byene i Norge, og kunnskap og popularitet vokser. Fornebu samdyrkelag har fått store oppslag både i lokalavisen Asker & Bærum Budstikke, i riksavisen Nationen og på NRK, og vi er aktive i sosiale medier. Dessuten har vi mange gode ambassadører på Fornebu etter den vellykkede 2019-sesongen.

Line sykler ut grønnsaksleveranse fra andelsåkeren til Scandic Hotel Fornebu. 

3. Etablering koster

Etablering, rigging, innkjøp og oppstart av bydyrkingsprosjekter koster og innebærer mye usikkerhet. Ingen vet HELT hvordan det kommer til å gro første året, det tar tid å bygge god jord man er trygg på.

– Vi opplevde noe treghet i jorda på The Hub, husker Andreas. – Det rettet seg fint, men ble en betimelig påminnelse om spesielle risiki i prosjekter som dette. Dessuten er det mange betingelser å ta hensyn til, ikke bare de omskiftelige som sol og regn: vi ser at det vokser raskere på taket i tredje etasje hvor det ikke er vind, der kan vi levere mer per kvadratmeter. Det er mye vind på toppen av 14. etasje, og det påvirker avlingene.

Alle U.REIST-prosjektene over har hatt oppstartsmidler utenfra – fra andre aktører enn U.REIST, som står for driften. Utgifter til planlegging, rigging, jord, rydding og bygging eller utarbeiding av området hvor dyrkingsarealene ligger, har vært betalt av grunneier eller av prosjektmidler, og det er ikke krav om at disse midlene skal tjenes inn over driften etter kort tid.

Slik tror vi det må være, og vi tror at disse pengene finnes: Prosjektmidler eller investeringer fra aktører som har interesse av den merverdien de ureiste grønnsakene, de sosiale møteplassene og grønne rommene gir. Det kan være utbyggeren som skal selge leiligheter og kan ta en høyere pris når disse mulighetene finnes; institusjonen, foreningen eller eldresenteret som har et budsjett for sosiale og helsefremmende tiltak for sine brukere – og i tillegg får kjøpe ferskt grønt til kjøkkenet; eller kommunen/ bydelen som har en engangssum å benytte til sosiale eller grønne tiltak, men hvor tiltakene må være økonomisk levedyktige på sikt, og kunne drives markedsbasert når de vel er etablerte.

– Vi er optimistiske! sår Andreas fast. – Vi ser at vi kan levere dette gjennom flere av modellene som U.REIST jobber med i dag, og eventuelt liknende eller kombinerte modeller i fremtiden. Samlet sett har det vært et bra første halvår for selskapet: Vi er 4 ansatte i UREIST som har jobber og får lønn; vi har skapt sosiale møteplasser og grønne rom og forretningsmodeller som vi tror på. Og så har vi mange fornøyde kunder som spiser – og dyrker – næringsrike og kjempegode grønnsaker i byen!

Den beste maten er U.REIST.