Bakgrunn. Literature review

Prosjektets Literature Review vil bli lagt ut i sin helhet så snart den foreligger, med lenker til alle tilgjengelige artikler (nettartikler eller artikler som vi kan tilgjengeliggjøre for nedlasting fra våre sider).