Seminarer

FERMENTERING AV HUSDYRGJØDSEL

Formidling av kunnskap, erfaringer og resultater står sentralt i prosjektet. Det vil bli organisert tre (fire) seminarer i løpet av prosjektperioden. 

Oppstartseminarene ble holdt i august 2017. De fokuserte på gjennomgang av teknologien og erfaringene fra Europa. I sluttseminarene vil vi gå gjennom funn og erfaringer fra de forsøkene som gjennomføres i prosjektet.

August 2017 (oppstartseminar)

Oslo
28/8 2017 11.00–13.30: Landbrukets hus, Hollendergt. 5
Foredragsholder: Jan Feersma, adm.dir. Agriton

Rogaland
29/8 11.00–13.30: 
NLR Rogaland, Genoloftet , Postvegen 212
Foredragsholder: Jan Feersma, adm.dir. Agriton

Om oppstartseminaret
Seminaret var åpent for alle som er interessert i bedre håndtering av gjødsel generelt og i prosjektet spesielt, og ble avholdt i Oslo og på Klepp i Rogaland. Vi fikk et bredt teoretisk bakteppe for metoden vi skal i gang med å teste i den norske landbruksvirkeligheten.

Last ned Jan Feersmas presentasjon her

I presentasjonen refereres det til en forskningsartikkel som også er relevant for temaet, uavhengig av om du deltok på seminaret eller ikke. Last ned artikkelen:

Fermentation (Bokashi) versus Composting of Organic Waste Materials: Consequences for Nutrient Losses and CO2-footprint (2016, Marlou Bosch, Anke Hitman, Jan Feersma Hoekstra)

Januar 2018 (seminar)

Mer informasjon kommer.

Høst 2019 (avslutningsseminar)

Avslutningsseminar. Mer informasjon kommer.