DELER TIL BOKASHI

ALLE PRODUKTER
BOKASHI  |  MICROFERM | WIPE & CLEAN

Deler til bokashibøtter er gratis for alle som TIDLIGERE har kjøpt bøtter i nettbutikken.

«Bokashi for life» er en livstidsgaranti og gjelder for for løse deler som er gått i stykker eller blitt borte. Når de er gått i stykker eller mistet. Les mer om BOKASHI FOR LIFE.