OBOS: DYRK FORNEBU

U.REIST | BOKASHINORGE.NO

DETTE ER PROSJEKTET
Dyrk Fornebu: OBOS skal bygge 700 nye leiligheter på Fornebu. Som et ledd i byggeprosjektets tydelige miljøprofil, og for å bidra til et grønt og trivelig nabolag, skal 80 parseller bygges og tilbys Oslo-folket allerede våren 2018.

U.REIST har rigget og bygget parseller og kompostbinger; kjøpt inn jord, holdt dyrkekurs og organisert dugnad for og med de nybakte parsell-eierne våren 2018.

Les mer
Fra langrest til U.REIST på Fornebu

KUNDE
OBOS

DETTE GJØR U.REIST
– Snekrer 30 parseller/ dyrkingsbenker à fem kvadratmeter med markduk i bunnen
– Kjøper inn og rigger 500 pallekarmer så det blir 50 parseller til, med markduk i bunnen
– Bestiller jordblanding som er egnet for dyrking i kasser, og grov flis til dekke mellom parsellene
– Organiserer dugnad og kurs i økologisk dyrking for parselleierne; på dugnad fylles alle parseller med jord og flisen spres i gangene
– Bygger kompostbinger for hageavfall og et felles langbord til hver av parsellområdene
– Holder kurs  i bokashikompostering for  parsell-eierne
– Dyrker eventuelle parseller som ikke blir utleid, eller blir stående tomme/ustelt på grunn av ferie eller frafall

DISSE ER MED
Med på U.REIST-laget i dette prosjektet har vi Mathias Lehrmann. Mathias jobber til daglig ved Gartneriet på Bygdøy Kongsgård.

Elever fra Natur vgs. lager langbord til parsell-områdene.

HAR DU ET U.REIST-PROSJEKT?

KONTAKT
Andreas Capjon på tlf. 928 05 167

LES MER
Om U.REIST