FORNEBU SAMDYRKELAG

DETTE ER PROSJEKTET
Våren 2019 etablerte U.REIST med støtte fra OBOS og Felleksjøpet en 7 mål stor grønnsaksåker på Fornebu. Åkeren er en andelsåker hvor alle som vil kan kjøpe seg andeler og høste lokale grønnsaker i sesong fra juni/juli og ut oktober. 150 andeler ble lagt ut for salg i april 2019.

U.REIST har startet og drifter Fornebu samdyrkelag, andelslaget på Fornebu: Samdyrkelaget selger andeler og dyrker grønnsaker til medlemmene sine. Vi har ansatt en hovedgartner og et team av deltidsansatte gartnere og frivillige, som dyrker mengder av grønnsaker i åkeren og organiserer dugnader, samdyrkinger og sosiale eventer for medlemmene. Hvert medlem får en høstemelding fra hovedgartner Natalie hver uke, hvor det står hva som er høsteklart, hvor i åkeren det kan høstes og hvor mye av hver sort en andel utgjør. Medlemmene høster grønnsakene sine når de vil.

Grønnsakene dyrkes etter økologiske prinsipper av en profesjonell økogartner – og de av medlemmene i Samdyrkelaget som vil være med og dyrke selv.

Les mer
SLIK FUNGERER FORNEBU SAMDYRKELAG
Hvordan fungerer det? Hva koster en andel? og hva får jeg?

DIN ANDEL U.REIST MAT
Om bakgrunnen for prosjektet, og om målene og hvem som er med.

DETTE DYRKER VI I 2019
Grønnsakene i åkeren 2019!

KUNDE
OBOS
Med i samarbeidet er også Felleskjøpet

DETTE GJØR U.REIST
– Rådgivning og planlegging rundt etablering, forretningsmodell, utforming av området, samarbeid med leverandører
– Bestillerkompetanse: jord, utstyr, planter
– Etablerer, eier og drifter andelslaget: ansettelse av daglig leder og av gartnere, markedsføring og salg av andeler og organisering av arbeidet i åkeren gjennom hele sesongen, alle sesonger. Kurs, dugnader og sosiale arrangementer for medlemmene
– Samarbeid med andre lokale aktører om felles arrangementer o.a.

HAR DU ET U.REIST-PROSJEKT?

KONTAKT
Andreas Capjon på tlf. 928 05 167

LES MER
Om U.REIST