LILLESTRØM SAMDYRKELAG

Foto: Kjetil Korslien, illustrasjonsfoto

DETTE ER PROSJEKTET
Våren 2020 pløyde U.REIST med støtte fra Felleskjøpet AGRI, NorGro og Lillestrøm kommune opp en tomt som hadde ligget brakk i mange år. 4 mål skal bli til grønnsaksåker og de resterende 4 mål skal bli blomstereng. Åkeren er en andelsåker hvor alle som vil kan kjøpe seg andeler og høste lokale grønnsaker i sesong fra juni/juli og ut oktober. 50 andeler er tilgjengelig i Lillestrøm samdyrkelag.

U.REIST har startet og drifter Lillestrøm samdyrkelag, som selger andeler og dyrker grønnsaker til medlemmene sine. Vi har ansatt en hovedgartner, som dyrker mengder av grønnsaker i åkeren og organiserer dugnader, samdyrkinger og sosiale eventer for medlemmene. Hvert medlem får en høstemelding fra hovedgartner hver uke, hvor det står hva som er høsteklart, hvor i åkeren det kan høstes og hvor mye av hver sort en andel utgjør. Medlemmene høster grønnsakene sine når de vil.

Grønnsakene dyrkes etter økologiske prinsipper av en profesjonell økogartner – og de av medlemmene i Samdyrkelaget som vil være med og dyrke selv.

Les mer
SLIK FUNGERER LILLESTRØM SAMDYRKELAG
Hvordan fungerer det? Hva koster en andel? Og hva får jeg?

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
Tomta ligger rett ved siden av hovedkontoret til Felleskjøpet AGRI, og har ligget brakk i mange år. Felleskjøpet jobber for at det bonden kan skal komme så mange som mulig til gode, og ønsket derfor å gi folket i Lillestrøm mulighet til å finne bonden i seg og komme nærmere jorda. Lillestrøm kommune jobbet raskt med å få på plass alle tillatelser slik at jorda kan gi rom for grønnsaker, mennesker og biologisk mangfold; tomta benyttes på midlertidig basis frem til kommunen bestemmer hva den skal benyttes til i fremtiden.

DETTE GJØR U.REIST
– Rådgivning og planlegging rundt etablering, forretningsmodell, utforming av området, samarbeid med leverandører
– Bestillerkompetanse: jord, utstyr, planter
– Etablerer, eier og drifter andelslaget: ansettelse av daglig leder og av gartnere, markedsføring og salg av andeler og organisering av arbeidet i åkeren gjennom hele sesongen, alle sesonger. Kurs, dugnader og sosiale arrangementer for medlemmene
– Samarbeid med andre lokale aktører om felles arrangementer o.a.

HAR DU ET U.REIST-PROSJEKT?

KONTAKT
Andreas Capjon på tlf. 928 05 167

LES MER
Om U.REIST