LØREN SAMDYRKELAG

Foto: Kjetil Korslien, illustrasjonsfoto

DETTE ER PROSJEKTET

Våren 2020 etablerte U.REIST med støtte fra Veidekke og OBOS en 0,5 mål stor grønnsaksåker på tomten til boligprosjektet Løren botaniske på Løren. Åkeren er en andelsåker hvor alle som vil kan kjøpe seg andeler og høste lokale grønnsaker i sesong fra juni/juli og ut oktober. 50 andeler er tilgjengelig i Løren samdyrkelag. Se mer informasjon om Løren botaniske.

U.REIST har startet og drifter Løren samdyrkelag, som selger andeler og dyrker grønnsaker til medlemmene sine. Vi har ansatt en hovedgartner, som dyrker mengder av grønnsaker i åkeren og organiserer dugnader, samdyrkinger og sosiale eventer for medlemmene. Hvert medlem får en høstemelding fra hovedgartner hver uke, hvor det står hva som er høsteklart, hvor i åkeren det kan høstes og hvor mye av hver sort en andel utgjør. Medlemmene høster grønnsakene sine når de vil.

Grønnsakene dyrkes etter økologiske prinsipper av en profesjonell økogartner – og de av medlemmene i Samdyrkelaget som vil være med og dyrke selv.

Les mer
SLIK FUNGERER LØREN SAMDYRKELAG
Hvordan fungerer det? Hva koster en andel? Og hva får jeg?

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
Løren botaniske er et nytt boligprosjekt fra Veidekke og OBOS. På tomten på Løren skal det bygges rundt 390 nye boliger i det som skal bli et grønt og frodig boligprosjekt. Fremtidige beboere i Løren botaniske vil få mulighet til å høste egendyrket mat fra takterrassene og i drivhusene i gårdsrommene.  Enn så lenge er ikke utearealene i Løren botaniske opparbeidet. For å korte ned ventetiden åpnes deler av tomten i byggeperioden for å anlegge en åker som kan benyttes til å dyrke mat og nabolag – på midlertidig basis frem til området skal anlegges som grøntareal i det endelige prosjektet. Det planlegges for at matjorda som jobbes opp vil bli benyttet i det endelige grøntområdet, og de flerårige plantene vi dyrker frem vil bli del av den endelige beplantningen.

DETTE GJØR U.REIST
– Rådgivning og planlegging rundt etablering, forretningsmodell, utforming av området, samarbeid med leverandører
– Bestillerkompetanse: jord, utstyr, planter
– Etablerer, eier og drifter andelslaget: ansettelse av daglig leder og av gartnere, markedsføring og salg av andeler og organisering av arbeidet i åkeren gjennom hele sesongen, alle sesonger. Kurs, dugnader og sosiale arrangementer for medlemmene
– Samarbeid med andre lokale aktører om felles arrangementer o.a.

HAR DU ET U.REIST-PROSJEKT?

KONTAKT
Andreas Capjon på tlf. 928 05 167

LES MER
Om U.REIST