U.REIST PÅ HOTELL

De fleste på hotell er relativt bereiste. Når Clarion Hotell The Hub åpner midt i Oslo våren 2019, vil salaten være U.REIST

På Clarion Hotels nye storstue midt i Oslo bygges Norges største tak-åker, der skal Bokashi Norges prosjektavdeling U.REIST dyrke grønnsaker til hotellets restaurantgjester og skape grønt kretsløp i byen.

Takhagen har fått navnet GrowHub, og vil bestå av to nivåer på til sammen 100–200 kvadratmeter. Her håper hotelldirektøren at både bladgrønt og gjester skal trives på sikt.

– Vi vil gi gjestene våre unike opplevelser, samtidig som vi tar vare på verden og miljøet rundt oss. Fremtidens tak må være grønne. Hos oss blir det til å spise opp! Sier André Schreiner, Adm. dir. på Clarion Hotel The Hub.

Den svenske stjernekokken Marcus Samuelsson (New York/ Gøteborg) skal komponere menyen.

– Jeg vil spre matglede og elsker å kombinere lokale råvarer med internasjonale smaker. Det er ekstra spennende å være med og flytte grenser for bærekraftig restaurantdrift, sier Marcus Samuelsson. – Det må være like selvfølgelig å tenke miljøet når vi åpner retsauranter og hoteller, som det er å tenke på elektrisitet og wifi!

Den første pilot-åkeren på taket vil produsere 10.000 grøntenheter i året. U.REIST og Bybonden står for testing og dyrking. Testproduksjoner har vokst i pimpstein og hydropinibenker sommeren 2018, hos Bybonden på Losæter i Bjørvika. Andreas Capjon er partner i Bokashi Norge og Bybonden i Oslo. Han leder U.REIST, som skal drifte hotellets tak-åkre:

– Målet er å utvikle en ny metode for takdyrking, som gjør det mulig og attraktivt å utvide produksjonen til flere store tak i byen. Maten skal ikke lenger være kortreist, men ureist. Det gir mindre pakkeplast, mindre transport, mindre svinn i lager, og kjøkkenet trenger ikke lenger bestille mer enn de bruker. De bare plukker det de trenger, fra taket.

God stemning mellom fra venstre Andreas Capjon (Bybonden i Oslo og leder av U.REIST-avdelingen i Bokashi Norge), hotelldirektør André Schreiner og kokk Marcus Samuelsson. 

– Med GrowHub tester vi en helt ny måte å dyrke mat i byen på, som er bærekraftig også økonomisk. Med det håper vi flere vil gjøre det samme fremover, ivrer direktør Schreiner.

Og det er her U.REIST kommer inn. Kort sagt blir rollefordelingen og forretnigsmodellen på taket omtrent slik: Hotellet har installert og sikret takhagene og investert i alt nødvendig utstyr. Utover dette skal hotellet kjøpe salater og urter, som de pleier, bare at det blir u-reiste urter fra egne takhager! Det er U.REIST som står for driftingen av kjøkkenhagene, innkjøp av frø, dyrking og salg av salater og urter til  hotellet. Arbeidet utføres av U.REISTs bybønder, i samarbeid med Bybonden i Oslo.

Les mer om U.REIST:

U.REIST leverer dyrking av mat på kundens eiendom – inne, ute eller på taket – slik at maten blir: ureist. Noen kunder ønsker ureiste grønnsaker, andre ønsker å dyrke, eller å gi sine kunder og brukere muligheten til å dyrke, egne grønnsaker. Da rigger vi for det.

U.REIST er en prosjektavdeling i Bokashi Norge.
Les mer om U.REIST

Har du et U.REIST-prosjekt? Ta kontakt med Andreas Capjon på tlf. 928 05 167

Nye dyrketeknikker

Testdyrking 2018

The Hub åpner dørene midt i Oslo sentrum 1. mars 2019. Da skal det serveres mat i restaurantene. Men en del av de vekstbetingelsene som vil finnes på tak-åker’n er nye for Bybonden og oss, derfor har det vært viktig å kunne teste noen nye dyrketeknikker, hos Bybonden på Losæter sommeren 2018.

Hydroponi med bokashimikrober

Bybonden tester bioponidyrking i friluft sommeren 2018. Bak ham vokser urter og ulike testplanter i hydroponibenk med bokashibasert gjødsel.

Det er så vidt vi vet ikke dyrket matvekster i hydroponiske dyrkingssystemer ute på tak før. Det ble derfor bygget et testbed på Losæter, fylt med vann og testdyrket.

– Her har vi sett etter behovet for tilført luft i vannet, evt. sykdomstegn på plantene, og behov for overdekking med akrylduk, forteller Andreas.

Det er vanlig å bruke mineralgjødsel, eller kunstgjødsel, i hydroponibenker. Men det HADDE jo vært stas å kunne dyrke økologisk, med organisk gjødsel på taket! Hydroponi uten tilført kunstgjødsel, kalles bioponisk dyrking. Kunne det fungere med bokashivæske, tro? Ettersom bokashivæsken er et produkt av en kald komposteringsprosess med bokashi, er den ikke tillatt å bruke i kommersiell virksomhet etter dagens regelverk. (Les mer om Bokashi Norges møte med Mattilsynet og forskriftene.) Men i Sverige produserer de en gjødselvæske basert på bokashi-kompostert matavfall som HAR vært varmet opp til 70 grader i en time, slik forskriften krever. Den har vi prøvd!

– Vi har spesielt sett på algedannelsen i vannet og eventuell næringsmangel hos plantene. Det ble en del tekniske problemer med strømbrudd og dårlig vanntilførsel i testperioden, dessverre, men alt i alt var forsøket positivt. Så dette vil vi se nærmere på, rapporterer Andreas.

Hydroponi gatelangs. Oppå Operatunnelen i Oslo vokser salat i vann og flytende gjødsel.

Og visst vokser det! Selv om det har vært varmt for salatene i Oslo sommeren 2018.

Røtter i vann. Vi ser etter et annet materiale enn isopor til benkene. Tips oss gjerne!

Mat i pimpstein

Det har heller aldri vært dyrket matvekster i pimpsteinsblandingen som skal benyttes på taket, så dette måtte testes gjennom en dyrkingssesong. Det vanlige er å dyrke succulenter på grønne tak i byene, for å spare avløpssystemene for store vannmengder. Vel og bra det, men vi vil dyrke mat!

– Pimpsteinsblandingen kommer uten plantetilgjengelig næring, forklarer Andreas. – Så det må tilføres kompost for å dyrke næringskrevende matplanter. Vi har brukt bokashi til nå, i testen. Men det er usikkert hvordan det blir i realiteten på taket. Slik det ser ut nå blir det neppe bokashi i vanlig forstand, gitt regelverket rundt dette.

I testen har vi sett på hvordan innblanding av kompost påvirker infiltreringsevnen og absorbsjonsevnen til pimpsteinen gjennom en dyrkingssesong, for å være sikre på at tilføring av kompost ikke «tetter»/ gjør pimpsteinsblandingen for kompakt.

– Det har sett bra ut rent dyrkemessig. Så vi får se hva vi kan få til innenfor regelverket, på taket.

Lansering august 2018

Tirsdag 28. august 2018 holdt hotellet presselansering av Grow Hub, på Losæter i Oslo. Her var kokken og teamet hans og lagde presselunsj av grøden på bysætra, hotelldirektøren introduserte om hotellets ambisjoner med egendyrket på taket, og Bybonden fortalte om sætra og testene for dyrkingen i takåkeren neste vår.

Marcus Samuelsson og temaet hans i sving under lanseringen på Losæter.

Ureist mat midt i byen. Tilberedt av hotellets kokketeam. Bare å glede seg til åpning av The Hub 1. mars 2019.

Takk for maten!