GROW HUB PÅ HOTELL ‘THE HUB’

U.REIST | BOKASHINORGE.NO

DETTE ER PROSJEKTET
U.REIST tar inn på hotell. Clarion Hotel The Hub 1. mars 2019 og vil bli det grønne hotellet midt i Oslo. Her skal U.REIST dyrke ureiste grønnsaker på hotelltaket. Prosjektet, som har fått navnet GrowHUB, skal bestå av to produksjonssteder: en større tak-åker for salater og grønnsaker på toppen av bygningen og en urtehage på platået utenfor 3. etasje.

Ureist står for rådgivning, innkjøp og dyrking/drift av mathagene på hotellet. Hotellet stiller med infrastruktur og utstyr. Hotellet kjøper ureiste grønnsaker av U.REIST/ Bokashi Norge.

Les mer
U.REIST på The Hub hotell
Fra lanseringen på Losæter i Oslo

U.REIST mikrogrønt | dyrketips
Vinteren før åpning tester vi å dyrke mikrogrønt så det monner i restaurantene på Norges største hotell. Én måned før åpning kom kokkene på Norda restaurant på besøk: for å smake mikrogrønt og diskutere menyer og mengder. Bybonden deler sine beste mikrogrønt-dyrketips!

KUNDE
Nordic Choice Hotels/ Clarion Hotel THE HUB

DETTE GJØR U.REIST
– Gir råd og deltar i plantevalg (urter, flerårige kulturplanter og raske bladgrønne planter som dyrkes i vann). U.REIST forbereder et forslag på 15–20 planter til hotellet
– Tester matdyrking i pimpsteinsblanding før etablering på hotelltaket, med bruk av matavfallsbasert kompost som næringstilskudd i blandingen
– Tester å dyrke mat i regnvann + biologisk flytende gjødsel fremstilt av fermentert matavfall, før etablering på hotelltaket
– U.REIST vil stå for innkjøp av alt nødvendig utstyr for etablering og drift av mathagen
– Gir råd og bestiller jord, hydroponibenker og jordfabrikk-løsninger
– Veileder byggepersonell, legger ut vanningsanlegg og etablerer sesongforlengere og annet ikke fast utstyr
– Drift av alle dyrkingsområdet på hotellet, inklusive plan 3 og 14, inne i restaurant, og forkultivering i egnet rom
– Håndterer underleverandør for drift av bikubene
– Dyrker og selger ureiste grønnsaker til hotellets restauranter, fra egen takhage

DISSE ER MED
U.REIST kommer ikke til å sjekke inn på GrowHUB helt alene, men alle underleverandører og samarbeidspartnere er ikke klare ennå.

HAR DU ET U.REIST-PROSJEKT?

KONTAKT
Andreas Capjon på tlf. 928 05 167

LES MER
Om U.REIST