Takhage med sosial profil på Vippa

U.REIST | BOKASHINORGE.NO

DETTE ER PROSJEKTET
På taket av mat- og kulturhallen Vippa på bryggekanten i Oslo skal det anlegges grønnsakshage og bygges drivhus. Takhagen skal levere grønnsaker til matbodene på Vippa, være læringsarena for mennesrer i arbeidstrening og grønn uteservering med utsikt for gjestene. Gjengen på Vippa utvikler også undervisningsopplegg for skoleklasser, som kan komme på taket og lære om kretsløpet fra jord til bord og tilbake igjen, og få se maten gro.

Takhagen åpner i løpet av sesongen 2019.

Les mer
U.REIST for alle på taket av Vippa

KUNDE
Stiftelsen Kretsløpet / Vippa as

DETTE GJØR U.REIST
– Dyrketeknisk rådgivning for: design av takåkeren, plantevalg, jordblandinger, planlegging/innkjøp; etablering av selve takhagen og av dyrkingsmoduler inne.
– U.REIST dyrker alt av planter på taket, inkludert i drivhus på taket
– Dyrker mikrogrønt, urter og østerssopp inne på Vippa
– Etablerer lokale kretsløp med kompostering og utvikling av levende jord, innenfor relevant regelverk
– Inkludering og arbeidsledelse av ulike grupper som skal involveres i dyrkingen på taket
– Eventuelt dyrke- og kompostkurs på taket

DISSE ER MED
Det er Stiftelsen Kretsløpet som leier taket av Vippa, og anlegger grønnsakshagen. Vippa-gründer Heidi og daglig leder Kaja har gått sammen om å starte Kretsløpet, og U.REIST går inn i stiftelsen sammen med dem. Med kommer også Elin Östlund og Carl Erik Östlund Skjølberg  fra Skjølberg Søndre.

HAR DU ET U.REIST-PROSJEKT?

KONTAKT
Andreas Capjon på tlf. 928 05 167

LES MER
Om U.REIST