Bokashi rett i jorden: Hvor dypt skal jeg grave bokashien?

Minimum 10 cm, gjerne 15 cm.