HAGEAVFALL RETT I JORDFABRIKKEN?

Kan jeg kaste planterester og annet hageavfall rett i bokashi jordfabrikken? er det mange som spør. Nja. Det kommer litt an på hva du er ute etter.

Er du nysgjerrig på bokashikompost? Hva er egentlig en bokashi jordfabrikk?

Les mer her:
KOM I GANG MED BOKASHIKOMPOST
BOKASHI FOR BEGYNNERE

SLIK LAGER DU JORDFABRIKK
HVILKEN TYPE JORDFABRIKK SKAL JEG VELGE?

Hageavfall rett i jordfabrikken?

Planterester og annet hageavfall kommer ikke til å gjøre så mye fra eller til i jordfabrikken din, for bokashiens del. Poenget på trinn 3) i en bokashiprosess, når fermentert matavfall skal blandes med jord, enten rett i jorden eller i en bokashi jordfabrikk, er at fermentert matavfall må blandes med jordbakterier for å bli omdannet til jord. Bokashien må altså blandes godt med noe som inneholder jordbakterier. Grønne planterester bidrar kanskje ikke noe særlig i den sammenhengen i selg selv, bortsett far at de sikkert bringer med seg en del jord med røttene. Løv som har ligget på bakken derimot, inneholder masse fine jordbaktierer, og kan gjerne brukes til å tynne ut jordforbruket i jordfabrikken.

Men: Planterester i jordfabrikken gjør ingen skade heller! Og de er fine å grave i jorden sammen med bokashijord som jordforbedring siden. Du kan altså godt oppbevare hageavfall i jordfabrikken hvis du vil, men bokashien må blandes godt med jord/løv oppi der, og dekkes til med jord for hver gang.

HUSK! Planterester fra hagen omdannes til jord mye langsommere enn fermentert matavfall, du vil altså se dem igjen i bokashijorden. Det samme gjelder løvet du bruker i jordfabrikken. Men de blir nok til jord raskere i bokashi-jordfabrikken enn de ELLERS ville blitt, på grunn av det rike mikrolivet der.

Bruke hagekomposten som jordfabrikk?

Et annet spørsmål som går igjen ganske ofte, kommer fra hageeiere som allerede har en kaldkompostbinge, eller en komposthaug for hageavfall i hagen: kan man tømme bøttene med fermentert bokashi oppi der? Og lage jord av hageavafall og matavfall på sammeplassen?

Jo, det kan man. Men det samme prinsippet gjelder der: sørg for at det fermenterte matavfallet blir GODT BLANDET med og dekket til av jord eller jord/løv oppi komposthaugen, slik at kontaktflatene med jordbakterier blir tilstrekkelig for en effektiv omdanning.

Vi pleier å anbefale å grave en grop i komposthaugen, legge litt jord eller jord/løv i bunnen av gropen, tømme i innholdet fra bokashisbøtta og blande det godt med mer jord/løv, og så dekke til med jord på toppen før hageavfallet trekkes godt over til slutt.

Er bokashien mer skadedyrutsatt i komposthaugen enn godt nedgravd i bakken? Ja, kanskje det? Selv har vi ingen komposthaug i hagen (se løsninger under), så vi har aldri testet dette; men det kan jo tenkes. Har du grevling, rev eller vånd der du bor, er det kanskje en bedre løsning å grave bokashien godt ned i jorden, eller i en gravesikret jordfabrikk (pallekarmer med netting i bunnen og over for eksempel). Disse dyrene er de gnagerne som er mest kjent for å være interessert i bokashi.

Les mer om bokashi og skadedyr:
TREKKER BOKASHI TIL SEG SNEGLER, ROTTER, HUNDER OG RÅDYR?

Lag bokashi av hageavfall

Vi HAR ingen hagekompost, vi. Det er helt sant. Enda vi har en ganske stor kjøkkenhage og like mye avskjær og planterester som alle andre. Vi synes hagekomposten ble et styr: den tok mye plass, omdanningen gikk langsomt, det var mye jobb med den for å få den til å holde i gang og dessuten ble den et sneglehotell i hagen! Fysj. Hageavfallet går rett i jorden hos oss, enten fermenterer vi det først. Eller ikke.

Begrepsavklaringer: Vi bruker begrepet «bokashi» BÅDE om prosessen med å fermentere matavfall eller annet organisk materiale før det omdannes til jord, OG om det fermenterte materialet – det fermenterte matavfallet (bokashien) i bokashibøtta, eller hageavfallet som er fermentert med Microferm i en sekk eller binge. Når bønder fermenterer husdyrgjødsel i store stakker tildekket med presenning (også med Miroferm), kalles dette en bokashistakk. Det er en bokashi. Og på engelsk har vi til og med sett «bokashi» brukt som et verb (som de typisk gjør i engelsk, de lager verb): Bokashi on!
Love it.

1. Sneglefri hagekompost: fermentering i sekk

Sesongens hageavfall fermenterer vi i sekker over vinteren. Det passer like fint i små som i store hager, metoden gir mindre næringstap enn tradisjonell kompostering, den er sneglefri og gir passe porsjoner med jordforbedringsmateriale for bed og pallekarmer til våren.

Les mer
HVORFOR FERMENTERE HAGEKOMPOSTEN?

2. Fermentering med presenning eller i fôret binge

Vi fermenterer hageavfall med Microferm. Det gir raskere omdanning til jord, en god syklus i hagen og en rik og levende kompostjord. 

Les mer om
FERMENTERING AV HAGEAVFALL UNDER PRESENNING

Eller gjør som kompostgruppa i Årvoll parsellhage: De har fôret en kompostbinge av paller (bruk gjerne pallekarmer) med plast på innsiden, for å gjøre den så lufttett som mulig. I denne fermenterer de alt hageavafll og lager jordforbedring og jord til parselleierne. Et perfekt bokashikretsløp i parsellhagen!

Slik gjør de:
FERMENTERING AV HAGEKOMPOST I PLASTFÔRET BINGE

Men blir det lufttett nok?

– Men hva med all jorden som følger med planterestene ned i sekken eller bingen med hageavfall og Microferm? er det flere som spør. Vi anbefaler jo å vri av urteplantene fra urtepottene fra butikken, og spare jordklumpen til jordfabrikken for ikke å introdusere for mye jord i fermenteringsprosessen i bokashibøtta. Men i en hagekompost blir det jo med røtter med jord på. – Og blir det lufttett nok i bingen?

Dette er gode spørsmål. Det er fint å riste av så mye jord som mulig fra røttene. Men dette er én av flere faktorer som ikke blir LIKE optimalt i hagekompostering med Microferm som i bokashibøtta: lufttetthet og temperatur er andre. Vi oppnår rett og slett ikke samme kontrollerte miljø i fermentering med Microferm i sekk eller under presenning ute, som i bokashibøtta inne. Dette er noe av grunnen til at vi lar fermenteringen ta en del lengre tid når vi fermenterer hageavfall med Microferm, og dessuten er hageavfall ofte relativt lett nedbrytbart, det står ikke inne og er ikke matavfall – alt det gjør dette til en mindre «følsom» prosess. Skulle det ha gått galt når du åpner sekken eller presenningen til våren, er det ikke full krise: det blir verdifullt organisk materiale til jorden likevel. Grav det ned! Men som regel fermenterer hageavfallet fint i sekken eller bingen.

Her kan du se hvordan fermenterte planterester og gressklipp-og-løv-i-sekk så ut da vi åpnet sekkene på våren etter fermentering med Microferm over vinteren:

Les også
FERMENTERT HAGEKOMPOST – VÅREN ETTER

Planterester av squash og agurk og diverse annet, fermentert over vinteren sammen med litt vissent hageavfall i en sekk. Prima jordforbedring på våren!

3. Rett i jorden uten fermentering

Men noen ganger fermenterer vi altså ikke hageavfallet i det hele tatt. Vi bare graver det rett i jorden! Det gjør vi typisk midt i sesongen, hvis det passer seg slik at vi HAR et ledig sted å grave akkurat når vi har hageavfall å bli kvitt. For eksempel når en pallekarm er høstet tom, og vi skal så eller plante ut der på ny med det samme, og jorden trenger påfyll av bokashi og annet organisk materiale. Da går hagekomposten rett i jorden:

Jordforbedring med
HAGEAVFALL, GRESSKLIP OG BOKASHI