Tilskudd til bokashi

Stadig flere kommuner og avfallsselskaper godkjenner bokashi for tilskudd, eller gir reduksjon i årlig avfallsavgift for den som komposterer med bokashi. Kanskje det gis tilskudd i din kommune?

Hva er bokashi kjøkkenkompost?
Hvorfor kompostere med bokashi?

I de fleste tilfellene kommer tilskuddsordningene i stand ved at en innbygger eller kunde tar kontakt med kommunen eller avfallsselskapet og søker om godkjenning av bokashi. Mange kommuner har allerede en støtteordning for hjemmekompostering, og det går ofte veldig greit å få bokashi godkjent som en del av den. Vi bistår gjerne med informasjon.

Noen kommuner krever at varmkompostbinger de gir støtte til, skal være Svanemerket. Også selv om kommunens øvrige avfallsbeholdere ikke har slik merking. Årsaken er nok at Svanemerket garanterer for bingens evne til å holde varmen og komposteringsprosessen i gang også på vinteren. Ettersom bokashi ikke er tradisjonell varmkompostering – men fermentering, uten binge – er denne problemstillingen ikke relevant for bokashi.

Det finnes ulike modeller for støtte til den som håndterer matavfallet sitt selv, i ulike kommuner. Eksemplene nedenfor viser tre vanlige støtteformer – til informasjon og inspirasjon, kanskje for din kommune?

Har din kommune også innført en av støtteordningene under? Eller har kommunen din en annen støtteordning for bokashi enn de vi beskriver her? Meld i fra til oss – så oppdaterer vi artikkelen. Større utbredelse og flere alternativer kan gi trygghet og inspirasjon til nye kommuner og avfallsselskaper. info@bokashinorge.no

Kvittering for bokashi i nettbutikken

Kommuner og avfallsselskaper krever at du sender inn kvittering for innkjøpt bokashiutstyr for at du skal få støtte/fratrekk i renovasjonsavgiften.

Standard betalingsform i nettbutikken er faktura på e-post fra Klarna. Når du har betalt fakturaen, eller umiddelbart hvis du betalte med kort i nettbutikken, kan du laste ned en fullstendig kvittering i PDF-format fra klarna.no. Logg inn med e-postadressen din. Kvitteringen spesifiserer hvilke varer som er kjøpt, samt prisen på varene. Har du betalt med kort, vil dette fremgå på kvitteringen/ kontantfakturaen.
Har du spørsmål om kvittering fra Klarna, ta kontakt med Klarnas kundetjeneste på telefon 21 01 89 91 eller e-post info@klarna.no

Tilskudd til bokashi startkit

BIR (Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap) er et av Norges største renovasjonsselskap og eies av kommunene Askøy, Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal. BIR gir tilskudd til innkjøp av bokashiutstyr. Slik er det også i Drammensregionen og Trondheim (fra 1.1. 2020).

Også i Kristiansund får innbyggerne BÅDE tilskudd til innkjøp av bokashiutstyr (1000 kr) OG redusert renovasjonsavgift på 700 kr i året (eks.mva). Det er så bra! Se flere kommuner med lignende støtteordninger nedenfor.

TILSKUDD
Alle kunder som bor i en av BIR-kommunene, kan få 50 % av kjøpesummen (begrenset til maksimalt 1000 kroner) i støtte for kjøp av bokashikit. bokashinorge.no står på listen over godkjente forhandlere hos BIR.

SLIK FUNGERER ORDNINGEN
Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Bokashi kan du bestille i nettbutikken. I etterkant fyller du ut søknad om tilskudd på BIRs hjemmesider, og laster opp kvittering for kjøpet.

Spørsmål om ordningen kan rettes til BIR.

Andre kommuner med lignende støtteordninger

Obs! Vi har ikke full oversikt over alle kommuner og avfallselskapers ordninger. Ta kontakt med kommunen din/selskapet ditt og hør om de godkjenner bokashi for støtte! Det er slik de fleste tilskuddene i denne artikkelen er kommet i stand. Vi oppdaterer imidlertid artikkelen med det vi vet:

 • DRAMMENSREGIONEN omfatter kommunene Drammen, Lier, Modum, Nedre Eiker, Sande, Svelvik og Øvre Eiker. Kommunenes renovasjonsselskap RfD gir inntil 1000 kr i støtte til innkjøp av bokashiutstyr. Send en enkel søknad til RfD og legg ved kvittering for kjøpet. Kvitteringer må sendes RfD senest ett år etter at kjøpet er gjort. Les mer om ordningen og søknad til RfD.
 • TRONDHEIM «Fra 1.1.2020 kan det søkes tilskudd på inntil kr 1.000,- til kjøp av bokashibøtte», leser vi på nettsidene til Trondheim renholdsverk. Utstyret må være innkjøpt etter 1. januar 2020. Ta kontakt med Trondheim renholdsverk for mer informasjon.
 • RISØR og TVEDESTRAND (avfallsselskapet RTA) gir en engansstøtte på 500,- første gang du anskaffer komposteringsutstyr, ordningen gjelder også bokashi. Fra abonnementet blir det i tillegg trukket et kompostfradrag på kr. 345,- per år. Har du spørsmål? Kontakt RTA.
 • RANDABERG KOMMUNE i Rogaland gir engangsstøtte på 500 kroner per husholdning til de som vil begynne med bokashikompostering. Kvittering for kjøp av utstyr/bøtter beregnet for bokashikompostering må framvises.
 • OSLO KOMMUNE AVVIKLES 1. APRIL 2018: Oslo godkjente bokashi under sin tilskuddsordning for hjemmekompostering frem til april 2018. Tilskuddet er en engangsutbetaling på 500 kroner per beholder som kan gis til privathusholdninger, borettslag og sameier. Bokashi-kitet må være kjøpt i samme kalenderår som du søker. Kvittering skal legges ved. Mer informasjon om ordningen.
 • KRISTIANSUND KOMMUNE har godkjent bokashi for 1000 kr i støtte til innkjøp av utstyr og gir reduksjon i renovasjonsgebyret med 700 kr i året (2017, eks.mva.). Mer info på kommunens hjemmesider.
 • FOLLO REN (Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås) har godkjent bokashi under sin tilskuddsordning for hjemmekompostering. Tilskuddet er på inntil 1000 kroner, men maks 20 % av kjøpesummen. Kvittering og søknad sendes Follo Ren ikke senere enn seks måneder etter at du har kjøpt bokashi. Mer info og søknadsskjema finner du på nettsidene til Follo ren.Standard betalingsform i nettbutikken er faktura på mail. Når vi har behandlet ordren din, vil du få en faktura på mail fra Klarna. Den har to ukers betalingsfrist, så du behøver ikke betale før du har mottatt varen. Kvittering finner du på klarna.no, logg inn med e-postadressen din.

Fast årlig reduksjon i avfallsavgift

SSR (Søndre Sunnmøre Reinhaldsverk) eies av kommunene Herøy, Hareid, Sande og Ulstein.

REDUSERT AVFALLSGEBYR
SSR har valgt en støtteordning hvor kunder som komposterer matavfallet sitt, får redusert årlig avfallsavgift. Alle SSR-kunder som komposterer matavfallet sitt med bokashi, kan få avtale om hjemmekompostering med SSR og redusert avfallsgebyr med 513,- i året. Ordningen dekker inn et bokashi start-kit (kr. 999,-) på to år.

Alle som ønsker redusert avfallsgebyr, må gå på et av SSRs komposteringskurs og benytte en kompostbinge som SSR godkjenner. Bokashi står på listen over SSR-godkjent kompostutstyr.

Les mer om bokashi
Bestill bokashi i nettbutikken

Andre kommuner med lignende støtteordninger

Obs! Vi har ikke full oversikt over alle kommuner og avfallselskapers ordninger. Ta kontakt med kommunen din/selskapet ditt og hør om de godkjenner bokashi for støtte! Det er slik de fleste tilskuddene i denne artikkelen er kommet i stand. Vi oppdaterer imidlertid artikkelen med det vi vet:

 • STAVANGER kommune gir 20 % reduksjon i det årlige renovasjonsgebyret for den som lager jord av matavfallet sitt i stedet for å levere det til kommunen. Bokashi er inkludert i ordningen. Les mer om ordningen her.
 • TROMSØ og KARLSØY: Avfallsselskapet Remiks (Tromsø og Karlsøy) gir en årlig reduskjon i avfallsavgiften på kr. 529,- per år for den som komposterer matavfallet sitt med bokashi. Ta kontakt med Remiks for nærmere informasjon om ordningen.
 • MOLDE og OMEGN: I august 2016 fikk vi hyggelig melding fra en bokashibruker i Molde om at bokashi nå er godkjent under avfallsselskapet RIRs utmerkede avtale for hjemmekompostering. Avtalen gir 25 % avslag i renovasjonsavgiften årlig – det gir mellom kr 860 og kr 1 110 mindre å betale hvert år (pr. 2016) for den som komposterer med bokashi i de sju romsdalskommunene: Molde, Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund og Nesset. Avtalen innebærer at kommunen kommer og fjerner dunken for bioavfall – den behøver du ikke med bokashi. Pr. august 2016 er RIRs hjemmesider og kommunens avtale for hjemmekompostering foreløpig ikke oppdatert med bokashi som godkjent komposteringsmetode. Ta kontakt med RIR for mer informasjon:
  rir@rir.no
  tlf: 71 21 34 50
 • ENEBAKK KOMMUNE: Den som komposterer matavfall med bokashi får 10% mindre å betale hvert år i kommunale avgifter, forteller glad bokashibruker fra Enebakk. Kontakt kommunen for mer informasjon.
 • MANDAL og OMEGN: Renovasjonsselskapet Maren reduserer regningen med kr. 407,- i året for innbyggere i Mandal, Marnadal, Lindesnes og Audnedal som lager jord av matavfallet sitt med bokashi. Ta kontakt med kommunen om du har spørsmål. På kommunens nettsider finner du også avtale og søknad om hjemmekompostering.
 • ARENDAL KOMMUNE: Arendal har godkjent bokashi under kommunens ordning for årlig fradrag i renovasjonsavgiften for hjemmekompostering. I 2016 er fradaraget på 786 kroner. Bokashibrukere i Arendal må sende inn utfylt skjema for hjemmekompostering; der må de opplyse om hvilken komposteringsmetode de skal bruke, og altså skrive bokashi. Skjemaet finner du på Agder Renovasjons hjemmesider. Skjemaet sendes til kommunen for registrering.
 • HAMAR, STANGE, LØTEN og RINGSAKER: Hias/ renovasjonsselskapet Sirkula har godkjent bokashi for redusert renovasjonsgebyr. Du får fra 990,- til 856,- mindre å betale hvert år, dersom du lager jord av matavfallet ditt med bokashi. Mer på selskapets hjemmesider.
 • SOGN (9 kommuner) Simas (Sogn interkommunale miljø- og avfallsselskap)  dekker kommunene Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal og gir 35% reduksjon i renovasjonsgebyret ved kompostering av matavfallet hjemme. Bokashi er godkjent kompostmetode! Mer på Simas’ hjemmesider.

Mindre restavfall – mindre å betale

ÅRIM (Ålesundregionen interkommunale miljøselskap) eies av de tolv kommunene Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes, Ørskog og Ålesund.

MINDRE RESTAVFALL = LAVERE GEBYR 
ÅRIM har innført en støtteordning for kompost som baserer seg på at den som komposterer matavfallet sitt får mindre restavfall, og trenger ikke tømming av restavfallsdunken like ofte. ÅRIM-kunder som komposterer og trenger henting av restavfall bare annenhver uke, får lavere avfallsgebyr.

Med bokashi kjøkkenkompost kan du kompostere ALT matavfall, også kjøtt, fisk, kyllingbein, fiskebein og sitrus – dette er matavfall som ofte ikke kan gå i en vanlig varmkompost. Det eneste du skal unngå i bokashi er flytende mat som melk, youghurt, juice og supper. Med bokashi blir det lite igjen til restavfallsdunken.

SLIK FUNGERER ORDNINGEN
Er du ÅRIM-kunde og komposterer matavfallet ditt med bokashi slik at du kan klare deg med redusert abonnement? Ta kontakt med ÅRIM på telefon 70 31 41 00 eller post@arim.no. Da skifter de til lyst grått lokk på dunken din, henter restavfallet annenhver uke, og du får redusert renovasjonsgebyr.

KOMPOSTABONNEMENT HOS ÅRIM
ÅRIM har dessuten en storveis ordning med kompostabonnement for kunder som komposterer mer bokashi: de deler ut strø! ÅRIM-kunder med registrert bokashi kompostabonnement kan få utlevert to poser bokashistrø i året fra ÅRIM. Mer om ordningen på ÅRIMs hjemmesider.

Andre kommuner med lignende ordninger

Obs! Vi har ikke full oversikt over alle kommuner og avfallselskapers ordninger. Ta kontakt med kommunen din/selskapet ditt og hør om de godkjenner bokashi for støtte! Det er slik de fleste tilskuddene i denne artikkelen er kommet i stand. Vi oppdaterer imidlertid artikkelen med det vi vet:

 • ØRSTA/VOLDA: Avfallsselskapet VØR gir 450 kroner i avslag per år på renovasjonsgebyret for den som komposterer matavfall. Bokashi er godkjent under denne ordningen. Restavfallet hentes en gang i måneden i stedet for hver fjortende dag.
 • SANDNES KOMMUNE godkjenner bokashi for samme prisreduksjon som tradisjonell varmkompostering gir. Hvis du komposterer matavfallet selv, og dermed ikke har behov for brun beholder, er årlig besparelse 725,- når den brune beholder leveres inn. Se mer på sandnes.kommune.no/avfall
 • ØYGARDEN kommune og renovasjonsselskapet ØyVar har en liknende ordning hvor de henter inn den kommunale beholderen for matavfall og reduserer avgiften din, dersom du sender inn kvittering på kjøpt bokashiutstyr.